1. Introducere :

Site-ul www.bbmag.ro este proprietate a ——————— avand CUI —————- cu nr. de ordine in registrul comertului ————————– din data de ———————-

Utilizarea,achiziționarea sau vizualizarea produselor prezente în MAGAZINUL ONLINE , implica acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Pentru o mai bună utilizare și înțelegere a site-ului nostru te rugăm să citești pagina prezentă.

—————————- își asumă dreptul de modifica prezentul document fără notificare în prealabil.

2. Definiții:

 • Vânzător – www.bbmag.ro reprezentat de societatea ——————– avand CUI ——————– cu nr. de ordine in registrul comertului ———————— cu sediul in ————————————
 • Cumpărător – este reprezentat de o persoană fizică sau juridică ce depune o comandă
 • Produse și servicii – orice bun sau serviciu oferit de către bbmag.ro, inclusiv documente și servicii menționate în comanda ce urmează a fi furnizate de către Vânzător pentru Cumpărător.
 • Comanda – produse și/sau servicii achiziționate prin intermediul serviciului ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul își oferă acordul de a transmite bunurile și serviciile, iar Cumpărătorul își oferă consimțământul pentru primirea acestora și achitarea contravaloarei
 • Contract – Comanda confirmată de către Vânzător

3. Documente contractuale

Prin înaintarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul MAGAZINULUI ONLINE bbmag.ro , Cumpărătorul își oferă consimțământul în legatură cu forma de comunicare (prin e-mail sau telefonic) prin care Vânzătorul își desfășoară activitatea . Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, după cum urmează :

 1. Comanda – unde vor fi menționate datele de livrare și facturare alături de toate condițiile sale specifice
 2. Specificații sau observațiile Cumpărătorului ( unde este cazul )
 3. Termenii și condițiile.

Dacă Vânzătorul este de acord cu comanda efectuată de către Cumpărător și o confirmă, acest lucru reprezintă acceptarea totală a condițiilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră completă atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător fără a mai fi necesară o confirmare de primire din partea acestuia . Vânzătorul nu consideră o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

4. Obligațiile Vânzătorului

 • Datele prezentate pe site-ul MAGAZINULUI ONLINE bbmag.ro , au caracter informativ și pot fi modificate oricând fără o anunțare prealabilă. De asemenea , din considerente legate de spațiu și coerența structurii informațiilor, descrierile produselor pot fi incomplete. Totuși Vânzătorul depune toate eforturile pentru a prezenta cele mai relevante informații pentru utilizarea în parametri optimi a produsului achiziționat.
 • Comunicare cu MAGAZINUL – se poate realiza prin postarea opiniilor legate de produsele vândute , sau prin adresele menționate în secțiunea ” Contact ” . Vor fi șterse și exculse din site părerile care conțin un limbaj inadecvat. Vânzătorul își asumă dreptul de a gestiona informațiile primite pe site fără a fi nevoie să aducă justificari pentru acest lucru.

5. Facturare&Plați

Prețul, modalitatea de plată și termenul scadent de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și/sau Serviciile livrate, Cumpărătorului revenindu-i obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform ligislației în vigoare.

6. Termene Și Penalități

În cazul în care Vânzătorul nu poate duce la bun sfârșit termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii , are obligația de a anunța Cumpărătorul de noul termen estimativ de finalizare a livrării. În cazul în care Cumpărătorul ofera informații eronate sau incomplete legate de datele de facturare sau livrare a produselor, se va stabili un nou termen de onorare a Comenzii .

7. Cesionarea Și Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o parte terță pentru serviciile ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului,nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va rămâne responsabil față de Cumpărător pentru obligațiile contractuale.

8. Drepturile de autor(proprietate intelectuală)

Site-ul bbmag.ro și întregul său conținut (imagini , texte , grafice , simboluri , elementele de grafică web, e-mail-uri , scripturi , programe , logo și alte date) este proprietatea ——————————– și a furnizorilor săi, fiind apărat de Legea nr.8/1996 care se referă la protecția drepturilor de autor și se pedepsește conform legislației în vigoare. Este permisă folosirea site-ului bbmag.ro în limitele menționate de prezentul document. Magazinul bbmag.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea incorectă a conținutului site-ului.

9. Protecția datelor

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al MAGAZINULUI nostru online, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. ———————————- este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul ——————– din data de 0————————- .Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ————————- are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine. Am pregătit aceast document prin care dorim să te informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru bbmag.ro. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei pagini.

——————————– se obligă ca datele cu caracter personal să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing. Datele personale vor putea fi însa transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități pentru a efectua orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile furnizate către —————————— sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea Comenzilor, trimiterea de mesaje personalului ——————————-, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. ———————————- nu furnizează adresa ta de e-mail unor terți, nu încurajază spam-ul, și nu face publice datele furnizate de către clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Ținând cont de modul de transfer a datelor cu caracter personal stocate de către serverul bbmag.ro pe cale electronică , ———————————– nu se face răspunzătoare în niciun fel de pierderea sau copierea acestora de către persoane neautorizate, prin folosirea sistemelor de interceptare. După caz, în urma sesizărilor utilizatorilor, ——————————– va lua toate masurile necesare si va pune la dispoziție toate fișierele organelor competente pentru rezolvarea acestui tip de infacțiune.

Utilizatorii pot seta browserul să nu accepte cookies din partea site-ului bbmag.ro . În aceasta situație,———————————— nu poate garanta funcționalitatea completă a site-ului bbmag.ro

Magazinul bbmag.ro folosește Google Analytics pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Google Analytics folosește cookies pentru a colecta informații standard de înregistrare și informații privind activitatea utilizatorilor. Informațiile colectate sunt în totalitate anonime.

Informația generată de cookie în legătură cu modul de folosire a site-ului bbmag.ro (inclusiv adresa IP) este transmisă către Google. Această informație este folosită apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de către utilizatori și pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. ——————————— nu va folosi aceste date statistice pentru a asocia identitatea unui utilizator cu o adresă IP.

Site-ul bbmag.ro folosește Google Analytics pentru a face publicitate online. bbmag.ro folosește opțiunea de publicitate Remarketing oferită de Google. Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colectează cookies de pe acest site pentru ați arăta campanii publicitare mai aproape de interesele tale, exprimate prin tipurile de pagini accesate în trecut pe site-ul nostru.

Distribuitorii terță parte, inclusiv Google, afisează anunțurile noastre publicitare pe site-uri de pe internet. bbmag.ro precum si distribuitorii terță parte, inclusiv Google, utilizează modulele cookie primare (cum ar fi modulul cookie Google Analytics) si modulele cookie terță parte (cum ar fi modulul DoubleClick) in combinație pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri în funcție de vizitele anterioare efectuate pe site.

Site-ul bbmag.ro foloseste FaceBook Ads ca intermediar pentru marketing online. Facebook Ads foloseste cookies pentru a colecta informatii standard privind activitatea utilizatorilor pe site-ul bbmag.ro

NE POȚI CERE :

 • să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa office@bbmag.ro

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor bbmag.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către ——————————- a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul MAGAZINULUI ONLINE bbmag.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

————————————– nu poate fi făcuta responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. 

10. Responsabilități :

 • Livrare – Vânzătorul își asumă obligația de a expedia Produsele și Serviciile prin sistemul de curierat rapid door-to-door către Cumpărător.
 • Transport și ambalare – Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare .

Vânzătorul nu își asumă eventualele pagube survenite pe parcusul transportului sau în momentul înmânării de către societatea de curierat către Cumpărător. Vânzătorul va livra Produsele și Serviciile pe tot teritoriul României.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

11. Acceptarea Contractului

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaiților tehnice, atunci Vânzătorul își asumă aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor, excepție făcând situația în care bbmag.ro se află în imposibilitate din cauza unor factori de natură externă caz în care acesta se obligă să ramburseze contravaloarea achitată de catre Cumpărător dacă este cazul. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de bbmag.ro Cumpărătorul beneficiază de returul produselor in 30 de zile lucrtăoare.

12. Garanția produselor bbmag.ro

Termenul de garanție pentru produsele comercializate pe bbmag.ro este de 6 luni. Pentru această perioadă consumatorul va beneficia automat de înlocuirea produsului la apariția lipsei de conformitate cu excepția cazurilor în care lipsa de conformitate este minora sau se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului (se rupe, se acționeaza mecanic asupra lui). Produsul care prezintă o lipsă de conformitate va fi înlocuit direct, fără a mai exista un drept de opțiune între reparare și înlocuire. În acest caz consumatorul predă vânzătorului produsul, iar Vânzătorul îl înlocuieste. La cererea Cumpărătorului, —————————— va restitui valoarea produsului, atunci cand apare lipsa de conformitate față de specificațiile tehnice enunțate în descrierea produsului.

13. Legea Aplicabilă :

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

14. Rezolvarea litigiilor

—————————————- încearca și dorește soluționarea eventualelor litigii pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată competențe. Fiind de acord cu acesti Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate răspunderea. Forța majoră invocată și probată de una din parți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – pe întreaga durată a forței majore .

15. Asistența și soluționarea problemelor

Pentru informații suplimentare, asistență și rezolvarea problemelor te rugăm să ne contactezi la numarul de telefon afișat în secțiunea CONTACT sau prin e-mail. Programul este de Luni pana Vineri, între orele 9:00- 18:30, cu excepția sărbătorilor legale.